En byggkoncern
med tre lokalt starka bolag
En byggkoncern
med tre lokalt starka bolag
En byggkoncern
med tre lokalt starka bolag
Arbetsledare På Hemlingborg I Gävle
webb_3936
2755
previous arrow
next arrow
ByggPartnerGruppen är en börsnoterad byggkoncern med verksamhet inom byggentreprenad och byggservice. Koncernen är indelad i segmenten ByggPartner, Åhlin & Ekeroth samt Flodéns.
ByggPartnerGruppen är en börsnoterad byggkoncern med verksamhet inom byggentreprenad och byggservice. Koncernen är indelad i segmenten ByggPartner, Åhlin & Ekeroth samt Flodéns.

Vi är tre verksamhetsbolag med lång historia och stark lokal förankring. ByggPartner är marknadsledande på hemmaplan i Dalarna, Åhlin & Ekeroth är en heltäckande aktör i Östergötland och Flodéns har en stark marknadsposition i Göteborgsregionen. ByggPartner Gruppen AB (publ) är namnet på det gemensamma börsnoterade ägarbolaget, vars aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Långsiktigt ägande och lokalt ansvar

ByggPartnerGruppen ska långsiktigt äga och utveckla lönsamma byggbolag med starka regionala marknadspositioner. Vi sätter fokus på entreprenörskraften i verksamhetsbolagen och bibehåller det regionala och lokala ansvaret, styrningen och känslan av det mindre byggföretaget med närhet till beslutsfattare. Samtidigt drar vi fördel av koncernens storlek.

Gemensamma styrkor

ByggPartnerGruppens bolag har tre gemensamma kunskapsområden som är högt prioriterade. Dessa är träbyggnation, partnering och hållbarhet. När vi som koncern stärker vår gemensamma kompetens och ökar vår konkurrenskraft inom dessa områden bidrar vi även till utveckling av byggbranschen och samhället.