Tydlig strategi ger sunda finanser

ByggPartnerGruppen har ett attraktivt erbjudande med inriktning mot samhällsfastigheter och bostäder, en kompetent organisation och effektiv projektstyrning. Detta ger förutsättningar för en stabil tillväxt som återspeglas i vår finansiella rapportering.

ByggPartnerGruppens strategi är enkel och tydlig och bygger på sunda värderingar:
Vi ska välja rätt projekt, bygga långsiktiga kundrelationer och arbeta i en rådgivande anda, med en vass projektstyrning som verktyg. Vår varierade kund- och projektmix ger oss stabilitet och tålighet mot eventuella överraskningar och svängningar på marknaden.

Finansiell kalender

Prenumerera på pressmeddelanden från ByggPartnerGruppen