Koncernledning

Sture Nilsson

VD och koncernchef för ByggPartnerGruppen sedan 2021

Född 1958

Tidigare erfarenhet i urval: VD för ByggPartner, VD för byggentreprenören Zengun, regionchef för Veidekke Bygg Stockholm.

Utbildning: civilekonom, Uppsala universitet

Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen: 60 653 aktier, 140 000 teckningsoptioner samt 200 000 köpoptioner

Anna Källström

VD för Flodén Byggnads AB
sedan 2023

Född 1981

Tidigare erfarenhet i urval: regionchef på Wästbygg, distriktschef på Skanska

Utbildning: civilingenjör, Lunds tekniska högskola

Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen: 0 aktier

Göran Lundström

VD för Åhlin & Ekeroth Byggnads AB sedan 2013

Född 1969

Tidigare erfarenhet i urval: projektchef Åhlin & Ekeroth, platschef Skanska

Utbildning: byggteknik Berzeliusskolan i Linköping

Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen: 1 910 112 aktier genom bolag

Erik Foberg

Ansvarig för förvärv och finansiering på ByggPartnerGruppen sedan 2024

Född 1974

Tidigare erfarenhet i urval:
CFO för ByggPartner och ByggPartnerGruppen jan 2021- juni 2024, bakgrund inom Corporate Finance med erfarenhet från ett flertal banker och fondkommissionärsfirmor. Har även drivit egen konsultverksamhet inom affärsutveckling och finansiering.

Utbildning: civilekonom, Uppsala universitet.

Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen: 8 327 aktier samt 30 000 teckningsoptioner

Roger Käller

Vice VD i Åhlin & Ekeroth Byggnads AB sedan 2015

Född 1964

Tidigare erfarenhet i urval: VD för Håkan Ström Byggnads AB, arbetschef på Åhlin & Ekeroth

Utbildning: byggteknik vid Allèskolan Hallsberg.

Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen: 1 910 112 aktier genom bolag.

Johan Karlsson

Vice VD på ByggPartner sedan 2024 (anställd i ByggPartner sedan 2015)

Född 1975

Tidigare erfarenhet i urval: projektchef på Skanska, entreprenadchef på ByggPartner

Utbildning: byggteknik vid Högskolan Dalarna

Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen: 91 144 aktier, privat och via bolag,
samt 10 000 teckningsoptioner

David Grimheden

Kvalitets- och hållbarhetschef på ByggPartner sedan 2022

Född 1976

Tidigare erfarenhet i urval: teknik- och miljöchef för Veidekke Sverige, avdelningschef på Veidekke i Stockholm, arbetschef på Veidekke i Stockholm

Utbildning: civilingenjör Väg & Vattenbyggnad vid KTH i Stockholm

Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen: 24 978 aktier, privat

Daniel Lindén

VD på ByggPartner sedan 2024

Född 1973

Tidigare erfarenhet i urval: senast regionchef för Mellansverige på Serneke. Innan dess 20 år på Skanska, med flertalet chefsposter.

Utbildning: byggnadsingenjör, Karlstads universitet.

Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen: 0

Karin Mellegård Djärf

CFO på ByggPartnerGruppen sedan 2024

Född 1973

Tidigare erfarenhet i urval: CFO i Ratos-ägda Knightec. Dessförinnan var hon 10 år inom AFRY-koncernen i ledande roller. Karin har även en revisionsbakgrund.

Utbildning: kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet.

Aktieinnehav i ByggPartnerGruppen: 0

Aktieinnehav per den 10 januari 2023