Revisor

Bolagets revisor är Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Magnus Fredmer
Magnus Fredmer, auktoriserad revisor

Magnus är främst inriktad på branscherna bygg och fastighet, med erfarenhet som revisor för ett antal börsbolag och andra stora bolag.

Exempel på övriga aktuella uppdrag: Svenska Bostäder och SKB.