Borlänge kommun har nu avropat den första förskolan av tre i det strategiska partneringavtal som är tecknat med ByggPartner. Först ut blir Mats Knuts förskola i västra Borlänge.

Nu inleds byggandet av en ny förskola i Borlänge kommun. Projektet är det första av tre i ett större samarbete mellan entreprenören ByggPartner och kommunen. Förskolorna ska byggas i en metod där byggsätt och utförande repeteras för att ge ett effektivt och ekonomiskt resultat.
– Vi ska bygga tre likadana förskolor. Det kommer att ge besparingar i tid och pengar och samtidigt ge oss erfarenheter under resans gång, så att vi kan bli bättre för varje projekt, säger Johan Thurin, fastighetschef vid Borlänge kommun.

Först ut i trion av nya förskolor blir Mats Knuts, i området med samma namn i Borlänge.
Det blir en förskola med 10 avdelningar. En stor byggnad alltså, men den är utformad med barnens perspektiv i första hand.
– De här förskolorna kommer att få en liten skala i det stora. Möjligheterna att dela upp grupperna i olika rum och på olika gårdar ger en mysig och småskalig känsla för barnen. Samtidigt ger storleken många praktiska fördelar för personalen, säger Johan Thurin.

Förskolorna byggs med trästomme och får solpaneler på taket. Utformningen går i linje med kommunens träbyggnadsstrategi och miljötänkande.
Byggstart för förskolan Mats Knuts sker våren 2022. Kontraktssumman är cirka 90 Mkr.

Arkitekt och bild: PE Teknik och Arkitektur