Nu är det klart att ByggPartner och Borlänge kommun ska bygga en ny ridanläggning i partnering. Anläggningen ska byggas med trästomme och får två ridhallar samt stall.

Den nya ridanläggningen kommer att byggas i anslutning till Romme travbana strax utanför Borlänge. Den kommer att få två ridhallar samt ett stall för 30 hästar. Utanför byggnaderna blir det stora rasthagar och en ridbana. Hela anläggningen är planerad för att fullt ut möta behoven hos dem som ska använda den.
– Vi kommer att samarbeta med ridklubbarna under hela resan för att få en anläggning som är så bra som möjligt för verksamheten, säger Johan Thurin, fastighetschef vid Borlänge kommun.

ByggPartner vann den offentliga upphandlingen om den nya ridanläggningen i Borlänge. Johan Thurin är nöjd över att få samarbeta med en lokal entreprenör som har stor erfarenhet av både partneringprojekt och träbyggande. Som ett led i Borlänge kommuns träbyggnadsstrategi ska stommen till byggnadernas bärande delar nämligen vara i trä.
– Vi vill gärna upphandla lokalt i alla avseenden av projektet. Både när det gäller entreprenörer och byggmaterial.

Byggstart är planerad till hösten 2022 och projektet beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2023–2024. Projektets budget är cirka 60 Mkr.

Arkitekt och bild: PE Teknik och Arkitektur