ByggPartner har erhållit preliminär tilldelning att för Akademiska Hus AB uppföra studentbostäder i centrala Uppsala.

Tilldelningen avser nyproduktion av studentbostäder i totalentreprenad för Akademiska Hus AB. Projektet går under namnet Aquila och ska byggas i Kåbo, Uppsala. Projektet omfattar nyproduktion om cirka 12 000 m2 samt renovering av tre gårdshus som omfattas av minnesskydd.

Avtalsspärr gäller till och med 2021-12-17 och kontrakt tecknas tidigast 2022-02-18.