ByggPartner i Dalarna AB har erhållit preliminär tilldelning för om- och tillbyggnad av Hattmakarens förskola samt rivning och nybyggnation av Skogsängsskolan för Eskilstuna kommunfastigheter AB. Preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas.

Överklagandetiden för tilldelningen går ut den 11 maj 2020

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, VD 

Mobil: 076-677 66 10 

E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

Mathias Eriksson, Arbetschef

Mobil: 076669 73 12

E-post: Mathias.Eriksson@byggpartner.com

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP