ByggPartner i Dalarna AB har erhållit preliminär tilldelning för två bostadshus med ca 80 lägenheter i Borlänge åt AB Stora Tunabyggen. Preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas.

Projektet omfattar att uppföra två bostadshus med ca 80 lägenheter på Studievägen i Borlänge. En preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas. Överklagandetiden för tilldelningen går ut den 27 november 2018.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

Helena Blom, CFO

Mobil: 070-658 50 90

E-post: helena.blom@byggpartner.se

Johan Karlsson, Arbetschef

Mobil: 070-416 97 51

E-post: johan.karlsson@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP