Projektet omfattar att i partnering bygga till den befintliga sportanläggningen Lärkan med en ny fullstor hall med omklädningsrum, läktare, konferensrum och cafehörna. Byggentreprenaden beräknas uppgå till cirka 45 MSEK, orderläggning sker när entreprenadavtal tecknats vilket bedöms ske i januari 2018.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, vice VD

Mobil: 076-677 66 10 E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

Johan Karlsson, Arbetschef

Mobil: 070-416 97 51

E-post: johan.karlsson@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP

ByggPartner är ett renodlat byggföretag som verkar i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I Stockholm/Mälardalen är siktet inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder byggentreprenad, byggservice, ställningsentreprenad och finns representerade i Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala och Västerås. ByggPartner har cirka 415 medarbetare och omsatte drygt 1,2 miljarder kronor 2016. ByggPartner är noterade på Nasdaq First North Premier och aktien handlas med kortnamn BYGGP. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.