ByggPartner byggservice har tecknat ett flerårigt ramavtal med Avesta kommun gällande servicetjänster och byggarbeten.

Ramavtalet gäller servicetjänster/byggarbeten för Avesta kommun samt de kommunala bolagen Gamla Byn AB, Avesta Industristad samt Avesta vatten och avfall AB. 

Ramavtalet gäller från den 1 september 2021 till den 31 augusti 2023, med möjlighet att förlänga ett år i taget tom 2025-08-31.