Ett nytt avtal är tecknat mellan ByggPartner och Borlänge kommun om byggandet av upp till fyra nya särskilda boenden.

Med start 2022 ska ByggPartner uppföra upp till fyra nya LSS- och SoL-boenden för Borlänge kommun. Planen är att parterna ska samverka kring utformning och genomförande med syfte att effektivisera produktionen.
– Vi vill ha en effektiv produktion, men samtidigt skapa boenden med hög kvalitet och funktion, säger Johan Thurin, fastighetschef vid Borlänge kommun.

Tillsammans med ByggPartner tar kommunen fram en funktionell byggnad i trä, som sedan kan uppföras i flera versioner. Detta ger uppenbara fördelar för kommunen. Dels kapar det tiden för projekteringen, dels ger det möjlighet till erfarenhetsåterföring.
– När vi nu bygger både förskolor och särskilda boenden samtidigt och med samma byggare kan vi få stora skalfördelar och lära oss mycket på vägen, säger Johan Thurin.

Borlänge kommuns avtal med ByggPartner gäller ett ramavtal om byggandet av upp till fyra olika särskilda boenden. Planen är att Borlänge kommun ropar av entreprenaderna under perioden 2022–2024. Ordervärdet för fullt utnyttjat avtal är cirka 100 Mkr.