Nu inleds byggandet av en ny grundskola i Djurås. Projektet genomförs i partnering-samverkan mellan Gagnefs kommun och ByggPartner. Skolan får en stomme av trä för minskad klimatpåverkan och förbättrad skolmiljö.

Gagnefs kommun tar ytterligare ett steg på sin stora investeringsplan för offentliga byggnader. Nu inleds produktionsfasen för nya Djuråsskolan samt upprustning av de gamla skollokalerna.
För årskurs F-6 byggs en helt ny skola och den befintliga byggnaden för årskurs 7–9 byggs om och till. Den senare delas med bl.a. administrationsavdelning, matsal, praktiska ämneslokaler och gymnastiksal.
Den nya skolbyggnaden kommer att uppföras med stomme av trä. Detta har flera fördelar, bland annat lägre klimatpåverkan av projektet, bättre arbetsmiljö under byggtiden och en förbättrad skolmiljö.
– Vi har tidigare byggt ett vårdboende i trä i samarbete med Gagnefs kommun och känner oss inspirerade och stolta över att få ta oss an ytterligare ett stort träprojekt, säger Marcus Theander, ByggPartners platschef under byggandet av Djuråsskolan.

Djuråsskolan byggs i partnering-samverkan mellan kommunen och ByggPartner, som en del i ett flerårigt strategiskt samarbete mellan parterna. I överenskommelsen ingår även Bäsna skola och Kyrkskolan. Dessa projekt kan avropas av kommunen när det blir aktuellt.

Byggstart sker under hösten 2023 och projektet planeras vara färdigt våren 2026.
Projektet går in i ByggPartnerGruppens orderbok för kvartal 3 2023.

Bild: Mondo arkitekter