Det var rekordstort intresse för Byggsektorns Arbetsmarknadsdag i Dalarna där ByggPartner tilldelades Årets Guldstjärna för sitt engagemang i byggprogrammens APL – arbetsförlagt lärande. 
– Mycket praktik underlättar för eleverna att komma ut i arbetslivet och är viktigt för vår kompetensförsörjning, säger ByggPartners lärlingsansvarige platschef Mats Eriksson.Nära 80 procent av eleverna från Högskolan Dalarnas Byggnadsingenjörs- och arbetsledarutbildning fick jobb direkt efter avslutad skolgång under 2014 och 2015. En viktig mötesplats för både skola och näringsliv är Byggsektorns Arbetsmarknadsdag som i år lockade nästan 100 byggstudenter och 18 företag, och där ByggPartner fick ta emot utmärkelsen Årets Guldstjärna 2015 för sitt engagemang för lärlingar. 

– Jättekul med ett kvitto på att vårt arbete uppskattas och ger effekt, säger Mats Eriksson. 

Varför tror du att ni fick utmärkelsen, Mats? 
– För att vi alltid försöker ta emot så många elever som möjligt. Bland större företag tar vi emot i särklass flest. Vi följer också en plan för att de ska få så bred utbildning som möjligt och ser till att lärlingarna får vara med om så många moment som möjligt under sin praktikperiod. 

Varför är det viktigt med samverkan mellan skola och näringsliv? 
– Skolbänken är bra men täcker inte alla behov. Vi är övertygade om att det är lika viktigt att vara ute i arbetslivet och uppleva hur det fungerar i praktiken. 

Vad betyder samarbetet för ByggPartner? 
– För oss är det ett bra sätt att hitta och rekrytera nya, duktiga hantverkare och arbetsledare direkt från högskolan. Det är självklart viktigt för vår kompetensförsörjning.

Högskolan Dalarnas byggutbildningar lockar många elever och trenden visar på att en hög andel får jobb direkt efter utbildningen. Utmaningen för branschen är att fortsätta utveckla bygg- och anläggningssektorn i Dalarna och behålla kompetensen i länet. 

Juryns motivering: 
”ByggPartner har på ett utomordentligt sätt bidragit till byggsektorns kompetensförsörjning genom att erbjuda elever från byggprogrammen i Dalarna möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande med handledning. ByggPartner har också bidragit i utvecklingsarbetet genom sin aktiva medverkan i BYN, Byggutbildning Star och ByggDialog Dalarna”

Ann-Louise Holmbom 
HR-chef 
Tel. 0243-55 95 00 
ann-louise.holmbom@byggpartner.com