Byggentreprenören ByggPartner har idag publicerat årsredovisningen för 2017 på bolagets hemsida. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2017.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.byggpartner.se/726.php, d.v.s. under fliken investerare och på sidan finansiella rapporter.

För mer information vänligen kontakta:

Helena Blom, CFO

Mobil: 070-658 50 90

E-post: helena.blom@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Kortnamn: BYGGP

Certified Adviser: FNCA Sweden AB