Byggentreprenören ByggPartner har idag publicerat årsredovisningen för 2019 på bolagets hemsida. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2019

Årsredovisningen finns tillgänglig på https://www.byggpartner.se/investerare/finansiella-rapporter/, d.v.s. under fliken investerare och på sidan finansiella rapporter.För mer information vänligen kontakta:

Martin Lindkvist, CFO

Mobil: 072-173 12 51

E-post: martin.lindkvist@byggpartner.se

 

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Kortnamn: BYGGP

Certified Adviser: FNCA Sweden AB