Styrelsen i ByggPartner har utsett Helena Blom, ByggPartners CFO, även till vice VD med ett särskilt ansvar för segmenten Service samt Ställningar och fallskydd.  VD Fredrik Leo fortsätter att ha ett särskilt ansvar för segmentet Entreprenad. Helena tillträder den nya rollen omgående.

”Det är med stor glädje jag ser Helena tillträda denna roll vilket kommer utveckla bolaget och ytterligare vässa till oss och vårt erbjudande.” säger Fredrik Leo, VD för ByggPartner.

”Jag ser fram emot att få bidraga med min erfarenhet från industri, controlling och projektstyrning för att utveckla vår Service- och Ställningsverksamheten till att ta nästa steg” säger Helena Blom

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post: fredrik.leo@byggpartner.se 

Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018.

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Kortnamn: BYGGP

Certified Adviser: FNCA Sweden AB