Valberedningen i ByggPartner föreslår årsstämman 2018 att styrelsen utökas med två ledamöter, till totalt sju ledamöter.  Valberedningen föreslår nyval av Elisabeth Norman och Ylva Sarby Westman samt omval av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen i ByggPartner föreslår en utökning av styrelsen med två ledamöter för att tillföra kompetens inom finans, börserfarenhet, digitalisering, hållbarhet samt kundperspektiv. Valberedningen avser föreslå nyval av Elisabeth Norman och Ylva Sarby Westman.

Eliasbeth Norman har lång erfarenhet från entreprenörskap och styrelsearbete i noterade bolag. Elisabeth är idag styrelseledamot i Amasten Fastighets AB (publ), NP3 Fastigheter AB (publ), Nivika Fastigheter AB, Örndalen Holding AB med dotterbolag, Byggabo i Pajala AB, Cibus AB (publ) samt det egna bolaget Salnecke Slott AB. Elisabeth är ledamot i tekniska nämnden samt ledamot i kretsstyrelsen i Enköping Kommun. Elisabeth är oberoende i förhållande till företagsledningen och större aktieägare.

Ylva Sarby Westman har en gedigen branschkompetens med en bakgrund från bl.a. NCC Property Development AB och Newsec Investment AB. Ylva är idag Vice VD och chef för fastighetsinvesteringar på det börsnoterade fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ). Ylva är styrelseledamot i Ikano Bostad AB. Ylva är oberoende i förhållande till företagsledningen och större aktieägare.

Valberedningen kommer vidare att föreslå omval av styrelsens ordförande Torsten Josephson samt omval av styrelseledamöterna Bo Olsson, Tore Hallersbo, Helena Skåntorp samt Louise Nilsson som samtliga står till förfogande. Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman, som hålls den 16 maj i Falu Gruva i Falun. Information inför årsstämman finns på ByggPartners hemsida http://www.byggpartner.se/1779.php. 

För mer information vänligen kontakta:

Valberedningens ordförande Magnus Hardmeier

E-post: magnus.hardmeier@priveq.se