2015 blev ett lyckat år för ByggPartner. Koncernens omsättning ökade med drygt fem procent och landade på drygt 1.1 mdr kronor.

– Mycket glädjande att se en fortsatt positiv utveckling. Vi växer på nya marknader och ser att vi är framgångsrika när det gäller att attrahera nya, kunniga medarbetare, säger Claes Thelander, CFO på ByggPartner i Dalarna Holding AB.

ByggPartner växer med nya kunder och medarbetare i Dalarna, Stockholm, Uppsala och andra delar av Mälardalen. Koncernens orderstock uppgick till drygt 1.1 mdr per sista december 2015, och samtliga regioner visar vinst. Stockholm sticker ut och redovisar sitt bästa resultat hittills.

Rörelseresultatet uppgick till 62 mkr under 2015, en ökning med cirka tolv procent. 

– Ett fokusområde har varit fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Alla våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete och siffrorna gör att Byggpartner står starka och ser ljust på framtiden, avslutar Thelander. 

ByggPartners årsredovisning

Mer information:
ByggPartner: Claes Thelander, CFO
Tel: 0243-55 95 44, E-post: claes.thelander@byggpartner.com