Specialfastigheter har valt att utnyttja optionen med ByggPartner på tre avtal gällande mindre entreprenader. Ramavtalet förlängs till sista oktober 2021.

ByggPartner har sedan 2015 genomfört en rad projekt för Specialfastigheter, som äger och förvaltar säkerhetsanläggningar såsom anstalter, polisfastigheter, domstolar, etc.
Bland annat har ByggPartner genomfört renoveringar och tillbyggnader av anstalterna Tillberga, Hällby och Hinseberg. Genom detta har bolaget byggt upp erfarenhet och kunskap om säkerhetsklassade byggnader.
ByggPartner och Specialfastigheter tecknade i augusti 2020 ett ramavtal för byggservice. Avtalet som då gällde fem månader har nu förlängts till den sista oktober 2021.