ByggPartner har nu tecknat avtal med Uppsalahem om att projektera och utveckla partneringprojektet Rackarberget X2 innehållande studentbostäder och förskola.

Det nya projektet, som går under namnet Rackarberget X2, omfattar nyproduktion av 72 studentlägenheter samt en förskola och är beläget på Rackarbergsgatan i Uppsala. Projektet ska genomföras i partnering mellan Uppsalahem och ByggPartner och beräknas vara färdigt våren 2025. Det aktuella avtalet gäller fas 1, det vill säga utveckling och projektering.
– Jätteroligt att vi äntligen drar i gång projektet Rackarberget X2. Uppsalahem känner stort förtroende för ByggPartner och ser fram emot samarbetet i projektet, säger Alejandro Pallas, projektledare – nyproduktion på Uppsalahem.

ByggPartner och Uppsalahem har en lång historia av samarbete i partnering. Bland annat i stora bostadsprojekt som Åpromenaden samt renoveringen av Kvarngärdet.
– Vi är mycket glada över att kunna fortsätta det långa och goda samarbete som vi har med Uppsalahem. Vi vet att staden behöver både studentbostäder och förskolor, så projektet ligger helt rätt i tiden, säger Gunilla Dahlstedt, chef för region Uppsala på ByggPartner.
 
Rackarberget är ett klassiskt studentområde med närhet till flera av universitetets institutioner och på bekvämt cykelavstånd från centrum. Nu utvecklas området med om- och tillbyggnader samt nyproduktion, där Rackarberget X2 är ett av två projekt.
– Byggbranschen befinner sig i en oviss period med tanke på den senaste tidens prisutvecklingar och osäkerheter vilket självklart inneburit tveksamheter för oss byggherrar. Vi är övertygade om att engagemang, samarbete och tillit mellan beställare och entreprenör är avgörande faktorer för ett lyckat byggprojekt, inte minst i dessa tider, kommenterar Alejandro Pallas på Uppsalahem.

De bifogade bilderna ger en uppfattning om hur huset kommer att se ut.