Valberedningen i ByggPartnerGruppen föreslår årsstämman 2023 att Tore Hallersbo väljs som styrelsens ordförande samt att styrelsen ökas med en ledamot, till fem ledamöter. Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter samt nyval av Joachim Lönn.

Valberedningen i ByggPartnerGruppen föreslår att Tore Hallersbo väljs som styrelsens ordförande samt att styrelsen genom nyval av ledamoten Joachim Lönn utökas till fem ledamöter. Joachim Lönn, född 1969, har en gedigen erfarenhet från byggbranschen där han varit verksam hela sitt yrkesliv och haft en rad olika roller. Joachim är delägare i Åhlin och Ekeroth Invest AB, vars tidigare dotterbolag, Åhlin och Ekeroth Byggnads AB gick samman med ByggPartnerGruppen under 2022. Joachim har idag en senior roll inom Åhlin och Ekeroth Byggnads AB och bistår bland annat med affärsstöd till affärsområdeschefer

Valberedningen kommer vidare att föreslå omval av styrelseledamöterna Bo Olsson, Helena Skåntorp samt Elisabeth Norman som samtliga står till förfogande. Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman, som hålls den 17 maj 2023. Information inför årsstämman kommer finnas på ByggPartnerGruppens hemsida.