ByggPartner är Innovativa byggare med hög kompetens

ByggPartner är det lilla, stora byggföretaget, med stark lokal förankring och korta beslutsvägar.
Vårt arbetssätt bygger på en sund värdegrund, samverkan och effektiva arbetssätt.

ByggPartner har sin bas i Dalarna och arbetar med byggentreprenader i större delen av Mellansverige. Den huvudsakliga inriktningen är samhällsfastigheter och bostäder. Projekten genomförs med en effektiv och kunnig organisation, till stor del med egna hantverkare.

  • Grundat i Falun 1992
  • Verksamhetsområden: Samhällsfastigheter och bostäder, om- och nybyggnation av lokaler och kontor. Stora på träbyggnation.
  • Medarbetare: drygt 600
  • Omsättning: 2,2 mdkr
  • VD: Daniel Lindén
  • Övriga kontor: Gävle, Uppsala, Stockholm, Västerås

Läs mer om ByggPartner på byggpartner.se