Flodéns är ledande på genomförande av komplexa projekt

Flodéns är en väletablerad och ansedd byggentreprenör med stark marknadsposition i Göteborgsregionen. En viktig marknadsstrategi är att välja projekt och samarbeten där det finns erfarenhet inom bolaget, samt potential för långa kundrelationer.

Medarbetarna i Flodéns är alla involverade i utvecklingen av bolaget, såväl på kort som på lång sikt, vilket skapar en företagskultur med ”Trygghet och Glädje för att utvecklas” som ledord. Detta stärker vår konkurrenskraft i att leda och genomföra uppdrag.
Olika bakgrund och erfarenhet ger Flodéns en samlad kompetens för att genomföra även komplexa byggprojekt.

  • Grundat i Lerum 1927
  • Verksamhetsområden: Skola, hälsa och andra offentliga byggnader, samt om- och nybyggnation
    av bostäder och kontor.
  • Medarbetare: cirka 70
  • Omsättning: 870 mkr
  • VD: Anna Källström
  • Huvudkontor: Göteborg

Läs mer om Flodéns på flodens.se