Genomförda förvärv

Bolag År Information
Dala Massivträ och Massivträ Press i Dalarna AB 2023 Pressmeddelande
Åhlin & Ekeroth Byggnads AB 2022 Pressmeddelande
Flodén Byggnads AB 2022 Pressmeddelande
Huskomponenter i Linghed AB 2021 Pressmeddelande
BOL Entreprenad 2010