ByggPartner bekräftar tilldelning av byggentreprenad för två stycken flerbostadshus i Västerås åt Bostads AB Mimer. ByggPartner meddelade preliminär tilldelning den 11 april 2017. Byggentreprenaden omfattar 230 lägenheter och projektet kommer att bedrivas i partnering. Nästa steg i processen är kontraktsskrivning.

Tilldelningen baserades på mjuka parametrar och projektet omfattar att i partnering uppföra bostadshus i Kvarteren Hulte och Högne. De två kvarteren ligger på var sin sida om Kopparbergsvägen i Västerås. I Kvarteret Hulte planeras för ca 130 lägenheter och i Kvarteret Högne ca 100 lägenheter[RM1] .

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, vice VD

Mobil: 076-677 66 10 E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

Sverker Källgården, VD

Mobil: 070-416 97 70 E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.se

Claes Thelander, CFO

Mobil: 070-416 97 44 E-post: claes.thelander@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP

Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2017 kl. 13.00.