Styrelsen i ByggPartner i Dalarna Holding AB beslutar under rådande omständigheter att avvakta utdelningen om 3,25kr/aktie som tidigare presenterats i bokslutskommunikén. Med hänsyn till den osäkerhet som effekterna av Covid-19 har på marknaden och med respekt för att det i nuläget är svårt att överblicka utvecklingen, väljer styrelsen, med omsorg för aktieägare, våra medarbetare och bolaget, att avvakta en utdelning i nuläget.

Styrelsen har ambitionen att återkomma med utdelningsförslag om förutsättningarna är lättare att bedöma senare under året. Bolaget har idag en god likvid ställning, en stark orderstock och kunder med bedömd god betalningsförmåga. Vårt strategiska kundarbete, där en majoritet av våra kunder finns inom offentlig sektor, gör att vi ser en låg risk för en omedelbart stor förändrad betalningsförmåga och därmed goda finansiella förutsättningar för en framtida justering