ByggPartner har skrivit kontrakt med Kopparstaden om byggandet av 24 hyreslägenheter i Sundborn utanför Falun. Husen uppförs med trästomme för extra klimathänsyn.

De nya hyreslägenheterna kommer fördelas på två våningar i fyra mindre flerbostadshus. Gestaltningen har skett i samarbete med AIX arkitekter och gårdsmiljön ihop med Sweco.
Kopparstaden, som är Faluns allmännyttiga bostadsbolag har valt att bygga i trä – från stomme till inredning. Detta för att minska klimatpåverkan av deras byggande och på så sätt bidra till ett mer hållbart samhälle. ByggPartner kommer att vara totalentreprenör för projektet som har byggstart våren 2021 och planeras stå klart för inflyttning sommaren 2022.

– ByggPartner har stor erfarenhet av att bygga stora projekt i trä. Här får vi hjälpa Kopparstaden att skapa ett hållbart och vackert boende, vilket är riktigt kul, säger Johan Karlsson, entreprenadchef för ByggPartner.

Kopparstaden väljer att bygga i Sundborn för att utöka mixen av boendeformer i byn och på så sätt möjliggöra att fler kan bo kvar i bygden med hyresrätt som alternativ.
– Det känns jätteroligt att tillsammans med ByggPartner äntligen få sätta spaden i marken och faktiskt börja bygga på landsbygden, något vi inte gjort på väldigt länge, säger Kopparstadens vd Susanna Karlevill.

Planområdet gränsar till den äldre bebyggelsen i Sundborns by och de miljöer som Carl Larsson återgivit i sina målningar. Den arkitektoniska utformningen för nya bebyggelsen är därför viktig inom planområdet och styrs även i detaljplanen.
AIX arkitekter har en lång historia av att arbeta med träarkitektur och har god kunskap om hur det lokala trämaterialet bidrar till mindre klimatutsläpp.

– Kulturarvet i Sundborn kommer att mötas med en värdig kvalitetsnivå och det är ett förtroende att få ta sig an detta projekt. Vi ser fram emot samarbetet, säger arkitekten Karin Löfgren på AIX.Kopparstadens byggprojektledare Matilda Öhagen är inne på samma linje:
– Vi ser utmaningen med att bygga i trä som något positivt och hoppas kunna utforma något som harmoniserar med kulturarvet. Utformningen av ett nytt trivsamt kvarter i centrum med närhet till skola, service, kommunikation och affär är pågående.

För mer information, kontakta:

Johan Karlsson, entreprenadchef för ByggPartner
johan.karlsson@byggpartner.se
070-416 97 51

Susanna Karlevill, vd, Kopparstaden
023-458 58 eller susanna.karlevill@kopparstaden.se

Matilda Öhagen, byggprojektledare
023-458 16 eller matilda.ohagen@kopparstaden.se

Karin Löfgren, ansvarig arkitekt, AIX
0707-15 23 88 eller karin.lofgren@aix.se