ByggPartner i Dalarna AB har erhållit preliminär tilldelning för ombyggnation av medicin och psyk på Ludvika Lasarett åt Landstinget Dalarna. Byggentreprenaden kommer bedrivas i partnering. Preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas

Projektet omfattar ombyggnation av medicinska mottagningen och Psykiatriska mottagningen på Ludvika Lasarett. En preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas. Överklagandetiden för tilldelningen går ut den 13 november 2018.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

Helena Blom, CFO

Mobil: 070-658 50 90

E-post: helena.blom@byggpartner.se

Johan Karlsson, Arbetschef

Mobil: 070-416 97 51

E-post: johan.karlsson@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP

Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 13.00.