Ramavtalet avser entreprenader mellan 5 och 100 miljoner SEK i zon Mellansverige. Projekten kommer vara ny- om- och tillbyggnationer och kan vara allt från installationsprojekt till komplett byggnad. Preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas.

Kontraktsperioden för ramavtalet är från och med undertecknande till och med 2020-10-31, med option två (2) + tre (3) år.

"Vi är oerhört glada att vårt fina samarbete med Specialfastigheter fortsätter",  säger Fredrik Leo , VD för ByggPartner.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post:

fredrik.leo@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Kortnamn: BYGGP

Certified Adviser: FNCA Sweden AB