ByggPartner har erhållit preliminär tilldelning av ett projekt för Svenska Bostäder i Akalla.

Projektet är en utförandeentreprenad och gäller totalrenovering av ett flerbostadshus på 11 våningar med totalt 99 lägenheter samt gård med tillhörande tvättstuga. Arbetet ska inledas i augusti 2020 och beräknas vara färdigt i januari 2022. Samtliga boende är utflyttade.

Överklagandetiden för tilldelningen går ut den 23 juni 2020.

Anbudssumman uppgår till 93Mkr.

För mer information vänligen kontakta:
Fredrik Leo, VD
Mobil: 076-677 66 10
E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

Jan Gilljam-Kroon, arbetschef, Stockholm
Mobil: 072-701 83 02
jan.kroon@byggpartner.com