ByggPartner har erhållit preliminär tilldelning för ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre som ska byggas i Gagnefs kommun, med tänkt placering i Högsveden i Mockfjärd. Boendet kommer att ha 60 platser, inklusive tillagningskök. Tilldelningen gäller projektets fas 1, totalentreprenad, partnering. 

Överklagandetiden för tilldelningen går ut den 13 juni 2020.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, VD
Mobil: 076-677 66 10
E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

Johan Karlsson, arbetschef Dalarna/Gästrikland
Mobil: 070-416 97 51
E-post: johan.karlsson@byggpartner.se