ByggPartner i Dalarna AB har erhållit preliminär tilldelning för ett äldreboende samt en förskola i Avesta åt Gamla Byn AB. Byggentreprenaden kommer bedrivas i partnering. Preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas.

Projektet omfattar att i partnering uppföra ett äldreboende med 4 avdelningar samt en förskola med 6 avdelningar i området Balders Hage i Avesta. En preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas. Överklagandetiden för tilldelningen går ut den 23 maj 2017.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, vice VD

Mobil: 076-677 66 10 E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

Sverker Källgården, VD

Mobil: 070-416 97 70 E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.se

Claes Thelander, CFO

Mobil: 070-416 97 44 E-post: claes.thelander@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP

Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 08.30.