ByggPartner i Dalarna AB har erhållit preliminär tilldelning för att utföra renovering av kvarteret Köpenhamn 1 i Kista för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Uppdraget gäller totalrenovering av kvarteret Köpenhamn 1 som omfattar två lamellhus från 1977 belägna vid Kista torg i norra Stockholm. Husen är seniorboenden tillhörande Micasa Fastigheter i Stockholm AB, ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter.

Projektstart är beräknad till Q4. Ordervärdet är cirka 165 Mkr.

Den erhållna tilldelningen är preliminär, vilket innebär att den kan överklagas t.o.m. 2020-10-09.

Denna information är sådan som Byggpartner är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-09-30 16:29 CET.