ByggPartner i Dalarna AB har erhållit tilldelning för två stycken flerbostadshus i Leksand åt Leksandsbostader AB. Byggentreprenaden beräknas uppgå till 76 MSEK och går in i orderboken under tredje kvartalet 2017.

Projektet omfattar att på totalentreprenad uppföra två stycken flerbostadshus för Leksandsbostäders räkning. Husen kommer att ha totalt 45 lägenheter fördelade på två femvåningshus med fasad i puts och tegel. Projektet går in i orderboken för tredje kvartalet 2017.

" Det är glädjande att vi har fått förtroendet att delta i utvecklingen av Leksand. Projektet öppnar upp en ny marknad för oss och vi ser fram emot detta samarbete säger Fredrik Leo, Vice VD på ByggPartner med ansvar för entreprenadverksamheten"

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, vice VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post:

fredrik.leo@byggpartner.se

Sverker Källgården, VD

Mobil: 070-416 97 70

E-post:

sverker.kallgarden@byggpartner.se

Claes Thelander, CFO

Mobil: 070-416 97 44

E-post:

claes.thelander@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden AB 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP