Sveriges renodlade byggentreprenör ByggPartner har erhållit tilldelning för två stycken
flerbostadshus i Stockholm åt Svenska Bostäder. Byggentreprenaden beräknas
uppgå till 138 MSEK och går in i orderboken under första kvartalet 2017.

Projektet omfattar att på totalentreprenad att uppföra två stycken flerbostadshus på totalt 7540 kvm BTA för Svenska Bostäders räkning. Husen kommer att ha totalt 76 lägenheter fördelade på 6 trapphus i flerbostadshus. Kvarteret Ståthållaren 5 ligger på Fogdevägen i Bagarmossen i södra Stockholm. Projektet går in i orderboken för första kvartalet 2017.

”Det är glädjande att bli tilldelad ytterligare ett projekt åt Svenska Bostäder vilka vi har ett mycket bra samarbete med säger Fredrik Leo, Vice VD på ByggPartner med ansvar för entreprenadverksamheten”

Husen ska anpassas till omkringliggande bebyggelse som ett modernt tillägg i den befintliga 50-talsmiljön.

För mer information vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD

Mobil: 070-416 97 70

E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.se

Claes Thelander, CFO

Mobil: 070-416 97 44

E-post: claes.thelander@byggpartner.se

Fredrik Leo, vice VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Kortnamn: BYGGP

Certified Adviser: Pareto Securities 08-402 50 00