ByggPartner i Dalarna AB har erhållit ytterligare* en preliminär tilldelning för Micasa Fastigheter. Projektet gäller renovering av fastigheten Drevkarlen 9 i Ropsten, Stockholm.

Det nya uppdraget gäller total byggteknisk upprustning av fastigheten som är byggd 1965 och inrymmer ett vård- och omsorgsboende tillhörande Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Bolaget äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter.

Entreprenadformen är totalentreprenad (ABT 06) och projekteringen planeras att starta i oktober 2020. Entreprenadsumman är cirka 59 Mkr.

Den erhållna tilldelningen är preliminär, vilket innebär att den kan överklagas t.o.m. 2020-10-12.

*Den 30 september 2020 meddelade ByggParter att bolaget vunnit en preliminär tilldelning av projektet Köpenhamn 1 för Micasa Fastigheter.

Denna information är sådan som Byggpartner är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-05 08:45 CET.