ByggPartner byggservice har erhållit preliminär tilldelning av ett ramavtal med Avesta kommun gällande servicetjänster och byggarbeten

Ramavtalet gäller servicetjänster/byggarbeten för Avesta kommun samt de kommunala bolagen Gamla Byn AB, Avesta Industristad samt Avesta vatten och avfall AB. 

Ramavtalet gäller 210901-230831, med möjlighet att förlänga ett år i taget tom 250831.
Tilldelningen är preliminär och kan överklagas tom 210628