ByggPartner byggservice har erhållit en preliminär tilldelning av ett ramavtal med Gagnefs kommun avseende byggservicearbeten.

Ramavtalet kan sträckas över fyra år, optionstid inräknat. Tilldelningen är preliminär.
Avtal tecknas tidigast 2021 04 13.