ByggPartner har fått preliminär tilldelning av ett nytt bostadsprojekt i Södra Hemlingby i Gävle. Projektet omfattar nyproduktion av 132 hyresrättslägenheter.

Strax utanför Gävles stadskärna växer Södra Hemlingby fram. Här byggs flera hundra bostäder samt kommunal service med visionen att skapa en tät småstadskänsla. ByggPartner har nu fått preliminär tilldelning av ett bostadsprojekt för Gavlegårdarna, som är Gävle kommuns allmännyttiga fastighetsbolag. Projektet omfattar nyproduktion av 132 hyresrättslägenheter fördelat på 6 st huskroppar. Byggnaderna är planerade att uppföras med stomme i KL-trä (korslimmat trä).

Den erhållna tilldelningen är preliminär, vilket innebär att den kan överklagas t.o.m. 2020-11-30.

 

Bild: White arkitekter

Denna information är sådan som ByggPartner är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-20 16:06 CET.