ByggPartner i Dalarna AB har erhållit preliminär tilldelning av ett nytt förskoleprojekt för Enköpings kommun. Den nya förskolan ska byggas i Hummelsta väster om Enköping.

Avtalet omfattar nyproduktion av en förskola på cirka 2 000 kvadratmeter med tillhörande utemiljö. Preliminär starttid är december 2020 och projektet beräknas vara färdigt våren 2022.

Entreprenadsumman uppgår till cirka 60 Mkr.

Den erhållna tilldelningen är preliminär, vilket innebär att den kan överklagas t.o.m. 2020-10-25.

Denna information är sådan som Byggpartner är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-16 14:28 CET.