ByggPartner i Dalarna AB har erhållit preliminär tilldelning av tre skolprojekt för Gagnefs kommun i Dalarna. Projekten ska genomföras i en så kallad strategisk partnering.

En strategisk partnering kan liknas vid ett ramavtal som omfattar ett antal projekt över en viss tid. ByggPartner har fått preliminär tilldelning av ett sådant avtal med Gagnefs kommun.

Avtalet omfattar olika åtgärder för tre av kommunens skolor: Djuråsskolan (F-9 skola med ca 470 elever), Kyrkskolan (F-6 skola med ca 170 elever), Bäsnaskolan (F-3 skola med ca 50 elever).

Exakt vilka åtgärder som kommer att behövas bestäms i utredningsskedet, varför ingen entreprenadsumma är beräknad.

Den erhållna tilldelningen är preliminär, vilket innebär att den kan överklagas t.o.m. 2020-10-19.

Denna information är sådan som Byggpartner är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-09 13:27 CET.