Erik Foberg tillträder som ny CFO för ByggPartner den 1 januari 2021. Han är civilekonom och har en bakgrund från Corporate Finance med erfarenhet från ett flertal banker och fondkommissionärsfirmor.

Erik Foberg har även drivit egen konsultverksamhet inom affärsutveckling och finansiering. När Erik tillträder kommer t.f. CFO Rolf Andersson att fortsätta som redovisningschef i bolaget. 
– Eriks erfarenhet och kompetens kompletterar våra befintliga resurser i bolaget och medför att vi kommer att kunna intensifiera vårt fokus på lönsam tillväxt. Ett av våra högst prioriterade mål är att fortsätta växa, både organiskt och genom förvärv, säger Fredrik Leo, vd för ByggPartner.