Sveriges renodlade byggentreprenör ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) med kortnamn BYGGP byter Certified Adviser den 6 mars 2017.

ByggPartner byter Certified Adviser på First North Premier från Pareto Securities till FNCA Sweden. FNCA Sweden AB (www.fnca.se) börjar sitt åtagande från och med den 6 mars 2017.

Kortnamn: BYGGP, Nasdaq First North Premier, Stockholm

Certified Adviser: Pareto Securities AB, telefon +46 8 402 50 00

För mer information:

Claes Thelander, CFO, ByggPartner

Mob: +46 70 416 97 44

Email: claes.thelander@byggpartner.se