ByggPartner har skrivit kontrakt med Ikano Bostad om stomkomplettering av BRF Inreda samt BRF Möblera på Kapellgärdet i Uppsala.

Entreprenadformen är total underentreprenad och omfattar stomkomplettering i nybyggnation av totalt 123 lägenheter och en lokal, fördelat på tre huskroppar och en miljöbyggnad. För närvarande pågår arbetet med projekteringen, dvs fas 1. 

Stomkomplettering innebär att entreprenören färdigställer de delar av byggnaden som inte består av bärande stomme. Exempel på stomkomplettering kan vara icke bärande ytter- och innerväggar, fönster, dörrar, undertak, ytskikt, etc.
 

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, VD
Mobil: 076-677 66 10
E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

Mathias Eriksson, Arbetschef
Mobil: 076-669 73 12
E-post: Mathias.Eriksson@byggpartner.com