ByggPartner och Uppsalahem har skrivit ett fas 1-kontrakt för ett omfattande fönsterbyte i området Salabacke i centrala Uppsala. Projektet kommer att genomföras i partnering, vilket innebär att ByggPartner tillsammans med Uppsalahem tar fram en lösning som lever upp till önskad kvalitet, hållbarhet och ekonomi för alla inblandade. Planen är att ersätta de befintliga fönstren med träfönster med identiskt utseende. Arbetet delas in i tre etapper och gäller byte av totalt cirka 7 000 fönster. Målsättningen är att genomföra etapp 1 under 2020.

ByggPartner inleder partneringprojekt i Salabacke med Uppsalahem

Flygfoto över Salabacke i Uppsala 1966. Området ritades av dåvarande stadsarkitekt Gunnar Leche i början av 1950-talet och anses särskilt värdefullt ur bevarandesynpunkt. Foto: Upplandsmuseet

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

 

Helena Blom, CFO

Mobil: 070-658 50 90

E-post: helena.blom@byggpartner.se

 

Mathias Eriksson, Arbetschef

Mobil: 076-669 73 12

E-post: mathias.eriksson@byggpartner.se

 

 

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP