Nu inleder ByggPartner och Kommunfastigheter i Arboga renoveringen av äldreboendet Hällbacken. Projektet sker i partnering-samverkan som del i ett flerårigt strategiskt avtal.

Projektet omfattar renovering, om-, och tillbyggnad av äldreboendet Hällbacken i Arboga med 40 vårdplatser och tillhörande administrationslokaler. ByggPartner genomför projektet i samverkan med Kommunfastigheter i Arboga. Tidigare under året har projektgruppen genomfört projektering och kalkylering och kommer nu att inleda byggfasen.
– Efter en väl genomförd projektering tillsammans med ByggPartner ser vi nu fram emot att inleda arbetet på plats. Vårt samarbete har fungerat mycket bra i våra senaste projekt och vi har fullt förtroende för ByggPartner som totalentreprenör, säger Vesa Matikainen, fastighetschef på Kommunfastigheter i Arboga.

Hällbacken är det tredje projektet i ett flerårigt så kallat strategiskt partneringavtal mellan Kommunfastigheter i Arboga och ByggPartner. Sedan 2017 har parterna genomfört nybyggnation av ett vård-, och omsorgsboende och en förskola.

Entreprenadsumman för det aktuella projektet uppgår till cirka 133 Mkr, som går in i ByggPartners orderbok för kvartal fyra 2022.