Nu har ByggPartner tillsammans med SKB tagit ett spadtag för 114 nya lägenheter i Nockeby, Bromma. Projektet är redan i full gång och kommer vara klart för inflyttning år 2022.

De sex nya husen byggs längs Drottningholmsvägen i fyra våningar med en femte indragen våning. Det ger en horisontell form som gör att husen smälter in i området och fungerar som en länk mellan skogen och den lägre villabebyggelsen.
– Vi bygger med största respekt för platsen. För samtidigt som vi bygger nytt, bevarar vi områdets gamla hundraåriga ekar och den ovanliga de Geer-moränen från istiden, säger SKB:s vd Eva Nordström.

Nu har den första bottenplattan gjutits och grundläggningsarbetet som sprängning och pålning pågår.
– Det här projektet är helt rätt för ByggPartner. Här bygger vi hyresrätter i ett attraktivt område med SKB, en kund som, precis som vi, har en sund värdegrund, säger Fredrik Leo, vd för ByggPartner.   

Arkitekturen blir enkel, proportionerlig och tidlös om än med en blinkning till 1930-talets funkisarkitektur, som är vanlig i området. Husen blir putsade i en ljust sandfärgad kulör där fönster och smidesräcken kontrasterar i en varmt bronsfärgad ton.

Bakom och mellan byggnaderna bildas mindre bostadsgårdar med naturkaraktär i direkt anslutning till skogen. Gårdarna mellan husen är på grund av terrängen något upplyfta från gatunivån och ansluter naturligt mot Nockebyskogen.

Spadtaget för kvarteret Skrönan genomfördes med endast ett fåtal närvarande.

Bildtext: Spaden har satts i marken för 114 nya kooperativa hyresrätter i Nockeby, Bromma. Från vänster Eva Nordström, vd SKB, Charlotte Axelsson, ordförande SKB och Fredrik Leo, vd ByggPartner. Foto: Christofer Dracke