Byggentreprenören ByggPartner har idag publicerat årsredovisningen för 2016 på bolagets hemsida. Räkenskapsåret
avser perioden 1 januari – 31 december 2016.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.byggpartner.se/726.php, d.v.s. under fliken investerare och på sidan finansiella rapporter.

För mer information vänligen kontakta:

Claes Thelander, CFO

Mobil: 070-416 97 44 E-post: claes.thelander@byggpartner.se

Marknadsplats: Nasdaq First North Premier

Kortnamn: BYGGP

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399