Helena Blom tillträder tjänsten som CFO i ByggPartner i Dalarna Holding AB. Hon har stor erfarenhet inom projektstyrning och styrelsearbete och kommer närmast från en roll som ansvarig för projektcontrolling inom ABB. Helena kommer ingå i koncernledningen och tillträder sin roll den 19 mars 2018.

"Det är med stor glädje vi välkomnar Helena Blom till tjänsten som CFO för ByggPartner. Hennes erfarenhet från industrin inom projektstyrning kommer utveckla bolaget och ytterligare vässa till oss och vårt erbjudande." säger Sverker Källgården, VD för ByggPartner.

Helena, utbildad civilingenjör och civilekonom, har stor erfarenhet av projektstyrning samt ett ledarskap som kommer passa utmärkt på ByggPartner. Helena har idag en tjänst inom ABB som ansvarig för Projektcontrolling och har även erfarenhet från styrelsearbete inom Södra Dalarnas Sparbank.

" Det skall bli väldigt roligt att ansluta till ByggPartner, att få arbeta med helheten och bidra till bolagets utveckling och lönsamhet. Att ByggPartner är så starka inom partnering har verkligen bidragit till mitt beslut och Sunt förnuft från Dalarna är något jag verkligen står bakom" säger Helena Blom

För mer information vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD

Mobil: 070-416 97 70

E-post:

sverker.kallgarden@byggpartner.se

Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2018.

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Kortnamn: BYGGP

Certified Adviser: FNCA Sweden AB